Groepen

In dit onderdeel vind je de verschillende groepen terug. Er wordt getraind in 3 groepen.


De eerste groep is de groep van de beginners vanaf 5 jaar. Elk kind dat start met judo begint in de eerste groep om de beginselen van het judo onder de knie te krijgen.


Als de judoka's de basis onder de knie hebben schuiven ze door naar de tweede groep. Hier wordt er iets dieper ingegaan op de technieken en wordt de nadruk gelegd op het in beweging uitvoeren van de technieken.


Vanaf de leeftijd van 12 jaar komt men in de derde groep terecht. Hier worden de technieken verfijnd en worden combinaties, schakels en overnames aangeleerd en ingeoefend.

 

Neem zeker eens een kijkje bij de verschillende groepen om te weten welke judoka in welke groep zit.