HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Binnen de Vlaamse judowereld wordt gestreefd naar de Japanse judofilosofie, zij het met een Westerse inslag.

Binnen judoclub Varsenare vzw streven we naar wederzijds respect en houden we eraan de twee steunpilaren van het Kodokan Judo te onderschrijven

'Jita Kyoei' (voorspoed en algemeen welzijn)

'Seiryoku-Zenyo' (Maximale doeltreffendheid met minimale inspanning)

 

We vragen hiernaast aan al onze leden om het huishoudelijk reglement te ondertekenen.

Download
Huishoudelijk Reglement Judoclub Varsenare vzw
Huishoudelijk Reglement van Judoclub Var
Adobe Acrobat document 455.0 KB